Politie Amsterdam - Recherche Training

De klant

De Districtsrecherche van de Nationale Politie is binnen een politie-eenheid verantwoordelijk voor het opsporingsonderzoek van een strafbaar feit gepleegd in hun district. Vanuit de onderzoeksagenda Politie (SOAP)

Tactisch rechercheurs zijn verantwoordelijk voor het proces van waarheidsvinding en opsporen van een verdachte in het geval van een misdrijf.

De vraag

Het opleiden van rechercheurs duurt lang en er is een hoge doorstroom waardoor kennis verloren gaat. Bovendien is er door de hoge werkdruk en structurele onderbezetting te weinig tijd en ruimte om te leren of te oefenen. Daarnaast moeten rechercheurs tijdens een onderzoek op een plaats delict op veel zaken tegelijk letten, waardoor zij details kunnen missen. 

De oplossing

Wij maakten in nauwe samenwerking met de politie Amsterdam een VR-training om een ‘tactisch oog’ te ontwikkelen, te denken in hypothesen en scenario’s en zelfreflecterend vermogen te stimuleren. 

De training helpt vooral beginnende rechercheurs om vakbekwaam te worden door middel van een training die plaats- en tijdonafhankelijk gevolgd kan worden. Voor de meer ervaren rechercheurs is het een welkome opfrisser.

Tutorial

In de tutorial leert de gebruiker over alle aspecten en functionaliteiten van de VR-training. Degenen met meer digitale skills of ervaring kunnen er in hoog tempo doorheen, degenen die dit niet hebben kunnen, indien nodig, extra oefenen.

Basisfunctionaliteiten zoals selecteren, lopen en oppakken worden geoefend om hen vertrouwd te maken met virtual reality.  Daarnaast komen specifieke functies zoals interacties met collega’s en het verzamelen en categoriseren van bewijs aan bod.

Op pad met een senior rechercheur

De rechercheur maakt bij het begin van de training kennis met een senior rechercheur, Inge. Zij legt gedurende de training de verschillende processtappen uit en voorziet de rechercheur van prikkelende hints. Dit allemaal om de rechercheur andere/nieuwe inzichten te geven. 

Politiesystemen

De VR-training simuleert een plaats delict met een overleden persoon. Het is aan de rechercheur om aanwijzingen te verzamelen, te analyseren en te categoriseren om een mogelijke toedracht te achterhalen. Want… Waarom en hoe is deze man komen te overlijden en welke aanwijzingen moet je verzamelen om daar antwoord op te kunnen geven?

Een veelvoorkomend scenario

Na de introductie van Inge komt er een melding binnen dat er een overleden persoon is aangetroffen. Voordat de plaats delict bezocht wordt krijgt de rechercheur de tijd om informatie te winnen uit de digitale systemen van de Politie. 

Info van collega

Op de plaats delict wordt eerst gesproken met twee collega’s uit de uniformdienst die de eerste informatie geven over de aangetroffen situatie. De rechercheur kan informatie selecteren en deze vervolgens markeren als ‘interessant’ om later in het onderzoek te gebruiken. Daarnaast ontvangt de rechercheur informatie van de schouwarts en het forensische team.

Vragen en zelfreflectie

De rechercheur wordt uitgedaagd met in totaal negen opdrachten en pop-up vragen waarbij zelfreflectie wordt toegepast als belangrijkste feedbackmethode. Zo wordt de rechercheur rechercheur getoetst hoe om te gaan met getuigen en het veiligstellen van bewijs.

Aanwijzingen

Na het verkrijgen van een eerste overzicht zoekt de deelnemer naar aanwijzingen die kunnen helpen bij het achterhalen van de toedracht van het incident. Denk hierbij aan bijvoorbeeld tactische aanwijzingen zoals documenten of sporen van geweld. De aanwijzingen kunnen in het zicht liggen, maar ook verstopt zijn in bijvoorbeeld lades.

Tijdlijn

De rechercheur moet aanwijzingen vinden en selecteren die inzicht geven in een mogelijke tijdlijn. Denk aan objecten zoals een krant of brief, maar ook de gordijnen die gesloten zijn of lampen die aan staan.

Hypothesen

Aanwijzingen kunnen vervolgens ook door de rechercheur in de categorie ‘natuurlijke dood’, ‘ongeval’ , ‘suicide’ en/of een ‘misdrijf’ geplaatst worden. Een aanwijzing kan in meerdere categorieën geplaatst worden. Een categorie vertegenwoordigt een hypothese en door op deze wijze te werken wordt scenariogericht opsporen gestimuleerd.

Victomologie

De rechercheur wordt in de training gedwongen om even stil te staan bij de overledene. Ook hier kunnen aanwijzingen gevonden en geselecteerd worden en door de rechercheur in de categorie ‘criminaliteit’, ‘gezondheid’, ‘gemoedstoestand’, ‘financieel’ en ‘relationeel’ geplaatst worden.

Gedachtenkamer

De rechercheur kan zichzelf op elk moment van het plaats delict onderzoek verplaatsen naar de zogenaamde gedachtenkamer. Op de borden in de gedachten kamer worden de verzamelde aanwijzing weergegeven per categorie.

In het echt gebruiken rechercheurs pen en papier voor het maken van notities. Dit is in VR erg lastig, de gedachtenkamer is het alternatief geworden om overzicht te creëren in het gedachtenproces.

Hypotheses overwegen

In de gedachtenkamer zijn tevens voorstellingsvragen te vinden met betrekking tot de te toetsen hypothesen. De rechercheur wordt gevraagd of deze vragen wel of niet overwogen zijn op de plaats delict. Hiermee duikt de rechercheur bewust een hypothese in.

Reflectie

Aan het einde van het onderzoek is te zien welke tactische aanwijzingen de senior zou hebben geselecteerd. Hierdoor is te zien of er overlap is. De rechercheur bestudeert minimaal 5 aanwijzingen die de senior wel heeft geselecteerd en de rechercheur niet. Vervolgens volgt redenatie van de senior voor de selectie en levert dit mogelijk nieuwe inzichten op voor de rechercheur.

Oorzaken

Na afloop krijgt de rechercheur twee animaties te zien waaruit blijkt dat er meerdere scenario’s mogelijk zijn; een misdrijfscenario en een ongevalscenario. Wat er écht is gebeurd  wordt niet verteld, omdat dit in de praktijk ook niet het geval is.

Het resultaat

De VR-training sluit aan op de praktijk en integreert het leren direct in het werk, waardoor leren laagdrempelig, effectief en leuk wordt. De training vergroot de kennis en is een echte ‘kick-start’ van hun carrière als rechercheur. Rechercheurs geven aan dat ze zich bewuster zijn van de omgeving op de plaats delict, beter weten waar ze op moeten letten en zodoende meer rust en vertrouwen krijgen.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door Onderzoeksagenda Politie (SOAP) en onderzoek door TwynstraGudde toont aan dat het een waardevol tool is voor het bestrijden van het personeelstekort.

Play Video

Ready to create impact?